Šta ako postojI biljka koja ima preko 60.000 svrha?

Biljka koja ima sposobnost da izleči neke od najsmrtonosnijih bolesti poznatih čovečanstvu, mogla bi da zameni mnoge hemijske lekove propisane za probleme kao što su depresija i nesanica. Biljka koja može da pomogne u smanjenju rastućih i razornih efekata seča šuma, odnosno uništavanje staništa mnogih ugroženih životinja i biljka.

Ova biljka je ilegalna iz razloga koji jednostavno nemaju smisla.

Ta biljka je kanabis, a samo ime izaziva razne misli u umovima ljudi. Možda vaši roditelji imaju svoje stavove i oni su vam ih nametnuti ili ste ovu bilku povezali sa ljudima koji sede u sobi i puše je. Ali istina je povezivanje kanabisa sa nečim što je samo dr… jeste ekvivalentno gluposti da kažete da voda služi samo jednoj svrsi!

Zanimljiva činjenica, sedite i opustite se pa da vratimo stvari u osnove.

 

HUK