Konoplja u POLJOPRIVREDI

Opis

Industrijska konoplja (cannabis sativa) je jednogodišnja biljka, svestrana uljarica, koja se najčešće uzgaja za proizvodnju vlakana, a u moderno vreme kao lekovita biljka. Konopljino seme je visoko vredan prehrambeni proizvod. Ona sadrži bogatu mešavinu polinezasićenih ulja, kompletan i lako svarljiv protein, ugljene hidrate, vitamine i minerale. Konoplje ima jedno od najsnažnijih prirodnih vlakana, koje se koriste za različite industrijske i komercijalne primene, odnosno od tekstila do proizvodnje automobila.

Visina industrijske konople zavisi od same sorte koja se gaji. Uopšteno visina će varirati od 1 do 2 metara, a 1.5 do 3 metara za sorte dualne namene. Period rast konoplje je ~100+ dana za standardne sorte i ~ 110+ dana za sorte dualne namene.

Proizvodnja industrijske konoplje , u Srbiji je dozvoljena, ali se mora prijaviti Ministarstvu poljoprivrede. Sve informacije vezane za prijavljivanje proizvodnje se mogu naći u Pravilniku o uslovima gajenja industrijske konoplje, koji se može naći na vebsajtu Ministarstva poljoprivrede.

U našim uslovima je sa sortom industrijske konoplje Helena pri primeni adekvatne agrotehnike moguće dobiti prinose zrna do 1000 kg/ha i prinose stabla do 10 t/ha. Sadržaj ulja u zrnu je oko 30%, a sadržaj vlakna u stablu oko 30%.

Plodored

Konoplja nema posebnih prohteva za predusevom, jedino je potrebno da zemljište bude u dobroj kondiciji, sa dovoljnim količinama hranjivih materija i dovoljnim količinama vlage. Ona je biljna vrsta koja podnosi češće vraćanje na istu parcelu. Najbolje pretkulture za konoplju su kulture koje se đubre stajskim đubrivom (krompir, šećerna repa), strna žita, kukuruz i zrnene mahunarke.

HUK
HUK