Obuka gradnje Konobetonom Hempcrete

9-11.avgust Vrnjačka Banja

Obuka ce sadržati:
-Istoriju, odlike i primene matrijala
-Pravilna upotreba veziva i pozdera (celulozno jezgro stabljike konoplje)
-Praktični deo gradnje zidova sa upotrebom oplata
-Malterisanje konopljom (finim pozderom)
-Uvod u izolaciju krova

Predavač će biti Igor Bogdanović, član IHBA (Internationla Hemp Building Association),
i jedini sertifikovani graditelj ovim materijalom u Srbiji.
Objekat na kojem če se obuka vršiti je hala sa čeličnom konstrukcijom.

Cena trodnevne obuke: 150evra
U cenu pored obuke ulaze tri obroka i bezalkoholna pića.
Smeštaj Vam možemo naći ili možete kampovati na lokaciji gradnje.
Prijave za obuku vrše se do 26.jula
Broj polaznika je ograničen.