PROGLAS

Ujedinimo se!

Pozivamo sve uzgajivače i prerađivače konoplje, udruženja građana, sve ekološke organizacije i druga zainteresovana pravna lica da nam se pridruže u borbi za konoplju.
Uprkos svetskim i evropskim trendovima rasta u idustriji konoplje, u R. Srbiji poslednjih nekoliko godina pravno – tehnički uslovi za uzgoj, proizvodnju, preradu i trgovinu konopljom i njenim proizvodima, ukljućujući i izvoz, su se samo pogoršali.
Tokom leta tekuće 2019. godine aktuelna vlast je najavila pokretanje zabrane uzgoja i distribucije konoplje stavljanjem CBD-a na listu PKS. Srbija se pobunila preko društvenih mreža i drugih dostupnih medija te odluka iako neformalno doneta nije formalno sprovedena. Najavljena promena Zakona O PKS je odložena.
Prema informacijama kojima raspolažemo prošlog meseca u Privrednoj komori Srbije u Beogradu je održan neformalan sastanak predstavnuika vlasti i zanatskih preduzetnika koji se bave uslugama proizvodnje i prerade hladno ceđenog ulja iz semena različitih kultura. Kako je navedeno od strane jednog od učesnika sastanka, proizvođačima ulja zabranjeno je da uslužno prerađuju seme konoplje. Ostao je nejasan zakonski osnov izrečene zabrane.
Takođe, nova pretnja pojavljuje se u definisanju, kategorizaciji i pravnoj regulativi tzv. Novel food- a, a na srpski način. Novel food se definiše kao „Hrana koju građani EU nisu konzumirali u velikoj meri pre 1997. godine ili koja se proizvodi inovativnim tehnologijama ili metodama.“
Opravdano je postaviti jasne standarde u slučajevima uvođenja novih proizvoda namenjenih ljudskoj upotrebi, kako u slučaju medicinskih i kozmetičkih preparata, tako i u slučaju hrane i predmeta za opštu upotrebu. U slučaju konoplje situacija je ipak nešto drugačija, naročito na teritoriji R. Srbije i Balkana. Istorijski podaci ukazuju na to da se konoplja upotrebljavala u raznorazne svrhe (medicina, prehrana, predmeti opšte upotrebe) još od praistorije. Zvanična upotreba konoplje u medicinske svrhe se preporučuje u Srpskoj farmakopeji iz 1926. godine i Jugoslovenskoj farmakopeji iz 1933. godine. Proces dobijanja hladno ceđenog ulja je takođe tradicionalan na Balkanu.
Uz prethodne pokušaje stavljanja CBD-a na listu PKS opravdano se postavlja pitanje: Koja je namera zvaničnih organa vlasti u R. Srbiji? Da li je cilj marginalizovati, zabraniti konoplju ili možda čak omogućiti monopol pojedinaca?
Bolje sprečiti nego lečiti, kaže naš narod. Ujedinimo se u borbi za konoplju. Boreći se za konoplju borimo se za bolji, kvalitetniji i zdraviji život, čistiju prirodu, borimo se za opstanak. Osnovna ideja je udruživanje u Asocijaciju radi višestrane saradnje. Ne smemo dozvoliti da budu usvojeni zakoni koji nisu u interesu R. Srbije i njenih građana.
Skup svih zainteresovanih predstavnika uzgajivača i prerađivača konoplje, humanitarnih i drugih udruženja građana i drugih organizacija i pravnih lica održaće se u Novom Sadu 27.11.2019. u Domu Kulture, Ignjata Pavlasa 4, Novi Sad sa početkom u 12h.

Molimo sve zainteresovane da se prijave najkasnije do 22.11.2019. na mail: Pošalji mail
huk.novisad@gmail.com