CBD saopštenje Danica Grujičić

CBD saopštenje Danica Grujičić

Nekoliko puta do sad je Vladina Komisija za psihoaktivne kontrolisane supstance Republike Srbije pokušala da zabrani uzgoj konoplje u Republici Srbiji. Novi pokušaj će biti sledeće nedelje.

danica-grujicic-ne-kanabis
Naime u sredu 17.07. 2019. je zakazana sednica pomenute Komisije na kojoj treba da se usvoji zabrana uzgoja, uvoza i izvoza konoplje namenjene za proizvodnju CBD-a u Republici Srbiji. Prema mišljenju Komisije od 29.05.2019. jedini izuzetak od zabrane ove vrste će biti “naučno-istraživački rad, kao i ugovorna proizvodnja za ovlašćene farmaceutske firme koje proizvode lek Epidiolex odn. njegove registrovane ekvivalente.” Komisija predlaže da “CBD treba uneti na Listu PKS, u istoj kategoriji sa THC-om (kokainom, heroinom…)”. Što bi naš narod upitao: “za čije babe zdravlje”? Osim navedenog nameću se i druga pitanja koja su neuporedivo bitnija za zdravlje i dobrobit ljudi.
Ovovekovna medicinska istraživanja, kao i medicinska praksa poslednjih godina preporučuju ulje kanabisa u tretmanu najšireg spektra obolenja. Mnoge države su legalizovale kanabis u tretmanu bolesti. Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO) i Evropska Medicinska Agencija (EMO) dale su predlog da CBD uđe u medicinsku praksu bez prepisivanja recepta i čak bez međunarodne kontrole za preparate koji sadrže manje od 0,2% THC-a. Šta to znači? To znači da WHO i EMO traže da preparati koji imaju CBD (bez obzira na procenat) i koji sadrže THC ispod 0,2 % NE TREBA DA SE NALAZE NA LISTAMA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI!!! Komisija za PKS Ministarstva zdravlja Republike Srbije potpuno suprotno od preporukama najviših međunarodnih zdravstvenih institucija daje predlog zabrane CBD-a.
Zašto?
Stavovi predsednice Komisije, prof.dr. Danice Grujičić, dobro su poznazi u domaćoj javnosti.
Njena strast u protivljenju medicinske upotrebe kanabisa se graniči sa netolerancijom i nipodaštavenjem drugačijeg mišljenja (a očigledno i međunarodnih medicinskih institucija). Iz tih razloga može se naslutiti predstojeća odluka Komisije.
Ovovekovna medicinska istraživanja, kao i medicinska praksa poslednjih godina preporučuju ulje kanabisa u tretmanu najšireg spektra obolenja. Mnoge države su legalizovale kanabis u tretmanu bolesti. Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO) i Evropska Medicinska Agencija (EMO) dale su predlog da CBD uđe u medicinsku praksu bez prepisivanja recepta i čak bez međunarodne kontrole za preparate koji sadrže manje od 0,2% THC-a. Šta to znači? To znači da WHO i EMO traže da preparati koji imaju CBD (bez obzira na procenat) i koji sadrže THC ispod 0,2 % NE TREBA DA SE NALAZE NA LISTAMA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI!!! Komisija za PKS Ministarstva zdravlja Republike Srbije potpuno suprotno od preporukama najviših međunarodnih zdravstvenih institucija daje predlog zabrane CBD-a.
Zašto?
Opravdana je bojazan lekara u vezi svakog novog leka ili preparata. Razumljiva je težnja ka predvidivosti dejstva leka i precizno utvrđenom sastavu na kojoj insistira predsednica Komisije. Hemoterapija se primenjuje zbog očekivanih rezultata jedino što pomenuti rezultati hemoterapije često podrazumevaju smrt. Kod kanabisa to ne postoji, ali isto tako kanabis ne može ni da se patentira. Teško je zabeležiti slučajeve zavisnosti od CBD-a verovatno zato što ne postoje. CBD takođe nije podložan patentiranju, medicinski preparati i lekovi čija je on osnova jesu, a patent donosi novac.
Prepisivanje recepta nekog leka ne bi smelo da bude lično ubeđenje lekara nego posledica stručnog proučavanja naučnih studija. Da napomenemo ponovo: Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO) i Evropska Medicinska Agencija preporučuju da se CBD koristi za humanu upotrebu BEZ LEKARSKOG RECEPTA!!! Jedino ograničenje je 0,2 % THC-a.
Zabrinjavajuće je zalaganje profesorke Grujičić za upotrebu morfina.
"Od četiri, pet ampula (morfina) moj pacijent neće biti zavistan..."
danica-grujicic-ne-kanabis
Danica Grujičić
Doktor ?
Izjavila je jednom prilikom.
Morfin i heroin su visoko aditivne supstance dok za CBD ne postoje ni naznake da izaziva bilo koju vrstu zavisnosti. Morfin direktno utiče na zdravlje svakog korisnika, osim ublažavanja bolova sve ostale posledice su isključivo negativne. Profesorka Grujičić takođe tvrdi: “Jedino što je dokazano sigurno za kanabis, to je da je poguban za adolescentni mozak za mozak u razvoju odnosno za mlade…” a Epidiolex se preporučuje za “Dravet sindrom, kod pacijenata starijih od 2 godine.” kako se tvrdi u mišljenu Komisije. Znači dete od dve godine sme da koristi CBD, ali zato profesorka Grujičić želi da ga zabrani za sve ostale čak i za kozmetičke preparate!!!
Iz svega prethodno rečenog nameće se zaključak da će konoplja smeti da se uzgaja isključivo za jednu firmu i jedan preparat! ZA ČIJE BABE ZDRAVLJE???!!! Za sve druge namene cvet konoplje i CBD će biti zabranjeni uz pretnju višegodišnje zatvorske kazne!!!! Ovim pokušajem Komisija PKS ostavlja obolelima i njhovim porodicama izbor: da budu ilegalno živi dok ne završe u zatvoru ili da ispoštuju zakon za kratko vreme koje im je preostalo.
Zahtevamo smenu prof. dr. Danice Grujičić i kompletnu promenu saziva Vladine Komisije za PKS. Smatramo da profesorka Grujičić kao neurohirurg nema adekvatno znanje o PKS kako bi mogla bude na čelu jednog izuzetno bitnog tela kao što je Vladina Komisija za PKS. Smatramo da su stavovi profesorke Grujičić izgrađeni na predrasudama što jedan naučnik sebi ne bi smeo da dopusti, a ostrašćena emotivna negativnost sa kojom pristupa u napadima na kanabis i CBD ukazuje na nenaučne motive njenog delovanja i njenih odluka kao predsednice Vladine Komisije za PKS. Kontinuirana šteta koju profesorka Grujičić nanosi velikom broju obolelih u Srbiji je u potpunom je neskladu sa Hipokratovom zakletvom. Zbog njenog verovatnog uticaja na članove Komisije (gde se možda mogu tražiti elementi krivičnog dela trgovine uticajem) tražimo smenu kompletnog saziva Komisije kako bi došli nekonpromitovani ljudi koji bi svojom stručnošću i etičkim kvalitetima unapredili zdravstvenu situaciju i spasili živote građana Srbije.